• Home
  • /
  • Shop
  • /
  • DA29-00020B Water Filter Samsung Fridge

DA29-00020B Water Filter Samsung Fridge

$52.05

DA29-00020B Water Filter Samsung Fridge. In Stock for Immediate despatch. Buy online from Mr Appliance. Price match Guarantee

SKU: DA29-00020B Categories: ,

Part Number :DA29-00020B. Water Filter Samsung Fridge

Suits Models: 

SRF801GDLS ,SRF731GDLS,SRF679SWLS ,SRS636SCLS, SRF680CDLS,SRF890SWLS,SRF828SCLS,RF2 SRF731GDLS: DA29-00020B ( DA29-00020A/B  or DA29-00020B/A) SRF801GDLS: DA29-00020B( DA29-00020A/B  or DA29-00020B/A) SRS877GDHLS: DA29-00020B( DA29-00020A/B  or DA29-00020B/A) SRF890SWLS:DA29-00020B( DA29-00020A/B  or DA29-00020B/A) SRF800WGDLS:DA29-00020B( DA29-00020A/B  or DA29-00020B/A) SRF679SWLS:DA29-00020B(DA29-00020A/B or DA29-00020B/A) SRF924DLS:DA29-00020B( DA29-00020A/B  or DA29-00020B/A) SRF800WGDLSDA29-00020B ( DA29-00020A/B  or DA29-00020B/A) SRF731GDLS DA29-00020B ( DA29-00020A/B  or DA29-00020B/A) SRF801GDLS DA29-00020B ( DA29-00020A/B  or DA29-00020B/A) SRS877GDHLS DA29-00020B ( DA29-00020A/B  or DA29-00020B/A) SRS267 DA29-00020B ( DA29-00020A/B  or DA29-00020B/A)  RF4287HARS DA29-00020B ( DA29-00020A/B  or DA29-00020B/A) SRS267TDBP DA29-00020B ( DA29-00020A/B  or DA29-00020B/A) SRS731GDLS DA29-00020B ( DA29-00020A/B  or DA29-00020B/A) SRS636SCLS DA29-00020B ( DA29-00020A/B  or DA29-00020B/A) T9000 DA29-00020B ( DA29-00020A/B  or DA29-00020B/A) RF31FMESBSR DA29-00020B ( DA29-00020A/B  or DA29-00020B/A) SRF719DLS DA29-00020B ( DA29-00020A/B  or DA29-00020B/A) SRF890SWLS DA29-00020B ( DA29-00020A/B  or DA29-00020B/A) SRF828SCLS DA29-00020B ( DA29-00020A/B  or DA29-00020B/A) 

and  the most of  Samsung French  door Fridges

 

Weight 500 kg